Y học cổ truyền Trung Quốc

thuốc thảo mộc của Trung Quốc, chloramine b, thuốc thảo dược Trung Quốc.