Thành phần dược phẩm hoạt động

dược liệu thô, vitamin h biotin, thành phần dược phẩm hoạt tính.