Thành phần dược phẩm hoạt động

nguyên liệu dược phẩm, vitamin h biotin, thành phần dược liệu hoạt tính.