Thành phần dược phẩm hoạt động

vitamin h biotin, thành phần dược liệu hoạt tính, nguyên liệu dược phẩm.